"Hoe is uw balans tussen inkomen en uitgaven, nu en in de toekomst?"

Kabinet Rutte 2 is een feit

Kabinet Rutte 2 is een feit. Maar wat betekent dit nu eigenlijk allemaal voor ons. Enorme discussies betreffende de inkomsten-afhankelijke bijdrage voor de zorgpremie heeft naar onze mening de andere zaken behoorlijk overschaduwd. We weten niet wat waar we aan toe zijn en ook de overheid kan ons niet vertellen wat de effecten op ons inkomen zullen zijn. Maar goed laten we er maar gewoon vanuit gaan dat er in meer of mindere mate gesneden gaat worden in onze portemonnee. De directe gevolgen zien we wel aan ons salarisstrookje maar de effecten na 1 jaar, als we onze aangifte doen, is afwachten.
Krijgen we nog wel de kans in Nederland om een fatsoenlijke oude dag op te bouwen of neemt de huidige regelgeving ons deze mogelijkheid uit handen?

Laten we eens gaan kijken hoe eigenlijk ons levensverhaal eruit ziet. Vaak hebben als we net van school af komen of afgestudeerd zijn nog niet de baan waar we van gedroomd hebben en dus ook niet het bijbehorende inkomen. Echter zien we dat jong werkende met 2 inkomens zich financieel prima kunnen redden. Een woning kopen is een hele andere discussie. Op het moment dat we ons gesetteld hebben en we een gezin gaan stichten zien we vaak dat het gezinsinkomen daalt en de uitgaven stijgen en ook alleen maar blijven stijgen naarmate onze kinderen ouder worden en schoolgaand worden of gaan studeren. Op het moment dat de kinderen de deur uitgaan, zien we onze uitgaven sterk dalen en hebben we weer meer besteedbaar inkomen.

Maar hoe zit het nu eigenlijk met ons inkomen op pensioendatum en waar bestaat dit inkomen uit. Ons inkomen bestaat uit de AOW, ons eventuele bedrijfspensioen en een eventuele eigen voorziening (bijvoorbeeld een lijfrente). Door de beperkte mogelijkheden zowel financieel als fiscaal zijn velen van ons niet meer in staat om te zorgen voor een goede toekomst voorziening. Of toch wel? U ziet we spreken hier niet meer van pensioen maar van onze toekomstvoorziening. Onze toekomst voorziening bestaat niet meer uit het alleen maar beoordelen van ons inkomen maar vooral ook naar wat moeten we nog betalen van dit inkomen. Het wordt steeds belangrijker onze hypotheek als kapstok te gaan gebruiken voor onze financiële planning. Als de overheid ons niet meer de ruimte geeft om te werken aan ons inkomen dan moet we maar gaan werken aan onze uitgaven. Immers als we van hetzelfde inkomen minder hoeven uit te geven houden we een groter vrij besteedbaar inkomen over. De balans tussen inkomen en uitgaven gaan we vanaf nu beoordelen.